среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie głazy sztachetki te są z odmiennych czasów i powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało fachowym ślepiem trudno je odróżnić.

Chociaż kamienie ogrodzenie te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało biegłym ślipiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym kolorystykom, lekkiej obróbce i stosunkowo atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu regionach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ten artykuł ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozkrusza bądź od razu obrabia, układa na mocnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz posyła do miejsca budowy ogrodzenie plastikoweTrzebnic na plot i furtkę sztachetowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scalony spoiwem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Oprócz bazy zlepiających występują tam również pozostałe domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa głazów na balaski z Winylu na plot i bramkę ze sztachet, przybierają one wówczas wielorakie kolory czerwieni, brązu oraz zieleni. W naturze złożone są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak ogromnych złóż wycina się najogromniejsze bloki, używane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne wolno także siekać na sześciany o równych zarysach, stosowane dalej w budownictwie (również na ogrodzenia). Wolno także je rozdzielać przy pomocy specjalistycznych klinów oraz dłut na małe, nietypowych obrysów kawałeczki. Służą do układania nawierzchni ścieżek i konstrukcji murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne ogrodzenie plastykowe używa się również wapienie - skały osadowe, powstałe spośród zebranych na dnie mórz oraz jezior resztek organizmów żywych, głównie skorup małż oraz ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale dodatkowo mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować rekomendowane na ogrodzenie PVCGóry Kalwaria na plot i furtę ze sztachet. Nadają się jednakże po największej części do wykorzystywania w środku budynku, bowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych błyskawicznie tracą połysk. Wapienie można zastosować do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki a także dojazdy, do urządzania parków skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich też do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, bowiem są odporniejsze na szlifowanie aniżeli np. Wapienie.

W zależności od kształtu skweru oraz własnych upodobań forma kamiennych tafli może być rozmaity – od łamanych, nierównych, aż po prosto przyciętych prostokątów ewentualnie kwadratów. Murki oraz ogrodzenia plastikowe na plot i furtkę ze sztachetek stawia się z skał różnego układu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli ogrodzenie powstaje z odłamków o nieproporcjonalnych układach, trzeba je właściwie łączyć tzn. tak, aby forma każdego następnego łączył się z uprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna równać się 50-70 cm. Większe luki w środku wolno wypełniać zaprawą cementową a także gruzem. Płot z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły czy też pustaków. Piaskowce oraz wapienie zdołamy wykorzystać również do konstrukcji schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce używane do budowy ogrodzenia należą do skał mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur błyskawicznie niszczeją i nabierają brzydkiego koloru. Łatwo porastają też mchem oraz wodorostami. Można to powstrzymać pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań czy też rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać zanieczyszczeń z powierzchni ogrodzenia szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą zostać mocne rysy. Sprofilowane jednostki sprzątają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego mycia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak reflektujemy, aby kamienie na ogrodzeniu ekspresowo wyglądały na stare, nie możemy ich niczym zabezpieczać ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий