среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty plastykowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu gminie oprócz szczególnych przypadków.

Budowa sztachetki Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych wypadków.

Sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie przewyższające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia Winylowe na plot i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego montażu a także proponowany dzień startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji plot z plastyku na plot i bramę ogrodzeniowa wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, kiedy zamierzane balaski PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa jest niezgodne z określeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak proponowane ogrodzenia plastikowe na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zainicjowania robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий